C C C C A+ A A- X

Бюджет

 

 

БЮДЖЕТ

на Административен съд – Кърджали,

утвърден с решение по Протокол № 1 от заседание

на Общото събрание на Висшия съдебен съвет

и Висшия прокурорски съвет,

проведено на 7 март 2024 година

 

 

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2024г.

Разходи общо

1 377 486

Вт.ч

 

Заплати и възнаграждения за персонала

941 925

Други възнаграждения и плащания за персонала

125 628

Осигурителни вноски

244 731

Издръжка

61 902

Платени данъци,такси и адм.санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

1 400

Придобиване на НДА

1 900

 

Бюджетът на Административен съд – Кърджали е публикуван в изпълнение на чл.58, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация