C C C C A+ A A- X

Бюджет

 

БЮДЖЕТ

на Административен съд – Кърджали,

утвърден с решение по протокол № 2

от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет,

проведено на 04 февруари 2021 година

 

 

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2021г.

Разходи общо

877843

Вт.ч

 

Заплати и възнаграждения за персонала

609312

Други възнаграждения и плащания за персонала

55600

Осигурителни вноски

157351

Издръжка

55380

Платени данъци,такси и адм.санкции

200

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 

Бюджетът на Административен съд – Кърджали е публикуван в изпълнение на чл.57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация