C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ В ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ ПО ДВИЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ - ЧЛ.64 ЗСВ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА - 09.01.2019
ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС /заявлението се подава лично в регистратурата на съда/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ

01 Заявление за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ И КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОС-ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА - 2019
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЗА ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ - 23.07.2018-03.09.2018
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

01 Заявление за регистрация и създаване на личен потребителски профил

Заявлението се използва при искане за първоначално създаване на личен потребителски профил.

02 Заявление за смяна на потребителско име на личен профил

Заявлението се използва при искане за промяна на потребителско име (адрес на електронна поща) на личен потребителски профил.

03 Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело.

04 Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване.

05 Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация