C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ В ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ ПО ДВИЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ - ЧЛ.64 ЗСВ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА - 09.01.2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИЯ ПОМОЩНИК
ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС /заявлението се подава лично в регистратурата на съда/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ

01 Заявление за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ И КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПОС-ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА - 2019
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЗА ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ - 23.07.2018-03.09.2018
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ


ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Достъпът до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие се осъществява през потребителски профил. Веднъж създаден, този профил се използва за всички Ваши настоящи и бъдещи дела, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа. За да бъде създаден Ваш собствен профил за достъп в системата, е необходима регистрация в портала. Можете да се регистрирате ТУК.

 

Във връзка с изпълнение на договор, сключен между Висшия съдебен съвет и Информационно обслужване АД , с предмет „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“, считано от 27.03.2023 г. е променен редът за достъп до съдебните дела през портала.

Потребителите, които до 24.03.2023 г. са използвали услугата за отдалечен достъп през ЕПЕП, ще могат да достъпват информацията единствено с квалифициран електронен подпис.

След въвеждане на новите функционалности на портала съдилищата, вкл. и Административен съд – Кърджали, нямат права за обработване на заявления за създаване на профили и въвеждане на нови потребители в ЕПЕП.

Съгласно указанията, дадени в Ръководството за работа на потребителите с ЕПЕП, исканията за създаване на профил и тези за достъп до дела, следва да се подават от потребителите в ЕПЕП, чрез добавените функционалности.

Съдът може да обработи единствено искания за достъп до конкретни дела, постъпили на хартиен носител и да разреши същия, при наличие на основания за това. Електронната папка на делото, обаче ще бъде достъпна за потребителите на ЕПЕП, които вече имат създаден профил и електронен подпис.

Подробна информация, относно начина на работа с ЕПЕП за потребителите се съдържа в Ръководство на потребителя, което е публикувано на страницата на портала.

 

Ръководство на потребителя за работа със Системата за електронни съдебни дела

 


01 Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело.

02 Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване.

03 Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация