C C C C A+ A A- X

Други институции

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

1 ПАРЛАМЕНТ
2 ПРЕЗИДЕНТ
3 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
4 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
6 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МП


ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ 

1 ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
2 СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
3 ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
4 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
5 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
6 ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА
8 ЕВРОПЕЙСКИ КОНВЕНТ КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОПА
9 СЪВЕТА НА ЕВРОПА
10 КОМИСАР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КЪМ ООН
11 МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА БИВША ЮГОСЛАВИЯ
12 МЕЖДУНАРОДЕН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
13 МЕЖДУНАРОДЕН СЪД В ХАГА
14 LEXINTER.NET
15 СРАВНИТЕЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ


ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 ИНИЦИАТИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
2 АМЕРИКАНСКА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ (ААМР)
3 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ


ДРУГИ 

1 РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ МП
2 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ
3 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
4 ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
5 АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - КЪРДЖАЛИ
6 ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
7 АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА
8 LEX.BG - БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ
9 КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
10 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЮРИСТИ "ЕЛСА-БЪЛГАРИЯ"
11 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
12 НОТАРИАЛНА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
13 ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
14 РЕГИСТЪР НА ВНЕСЕНИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТИ
15 СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
16 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНО РАЗВИТИЕ
17 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА"
18 LAW.COM - ПРАВЕН ПОРТАЛ
19 LAW.COM - РЕЧНИК ЗА ПРАВНИ ТЕРМИНИ
20 FINDLAW - ЮРИДИЧЕСКИ ПОРТАЛ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация