C C C C A+ A A- X

Адвокатска колегия

 

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 148, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Е ОБНАРОДВАЛ СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АДВОКАТИ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 ГОДИНА –

ДВ БР.105/11.12.2020 ГОДИНА

 

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – КЪРДЖАЛИ

 

 1.                                                

Александър Николов Ставрев – гр. Кърджали; бул.България 53, бл.2, вх.В, ап.2; 0897943068;

 2.                                                

Антоанета Маринова Юрукова – гр.Кърджали, бул.България 49, ет.1, офис 6; 0361/62399; 0898607038;

 3.                                                

Аркадий Иванов Демянов – гр.Кърджали, бул.България 47, ет.1, офис 1; 0889919009;

 4.                                                

Асен Митков Самуилов – гр.Момчилград, ул.Гюмюрджинска 31, х-л Родопи, ет.2, ст.6; 03631/7219; 0879180808;

 5.                                                

Бисер Здравков Милев - гр. Кърджали, търговски комплекс Орфей, партер; 0894634301;

 6.                                                

Бисер Митков Самуилов - гр. Крумовград, ул. Ал. Стамболийски 1; тел: 03641/7166; 0878490774; 0895198739;

 7.                                                

Валентина Михайлова Топалова – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ет.1, ап.1; 0885063949 ;

 8.                                                

Васил Стефанов Хаджикулов – гр. Ардино, ул. Републиканска 3, ет.3, ст.10; 03651/2859; 0887988987;

 9.                                                

Венелина Петкова Милушева – гр. Кърджали, ул. Опълченска, №3; 0888304276;

10.                                                

Венцислав Стойчев Янев – гр. Кърджали, бул. България 47, ет. 3, офис 32; 0361/62676; 27646; 0888302857;

11.                                                

Веска Стойчева Пулева – гр. Кърджали, ул. Републиканска 43; 0361/61276; 24327; 0898661235;

12.                                                

Владимир Христов Радичев – гр. Кърджали, бул. България 47, офис 20; 0886655626;

13.                                                

Георги Андонов Костадинов – гр. Кърджали,бул. България 53, ет.4, офис 3; 0888536478;

14.                                                

Георги Иванов Георгиев – гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, вх.А, ап.3; 0361/64204; 20200; 0888202224;

15.                                                

Георги Иванов Трендафилов – гр. Крумовград, ж.к. Дружба, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.25; 03641/3789; 0898727054;

16.                                                

Георги Кузманов Белев – гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев №22; 0361/45254; 84031; 0886602323;

17.                                                

Гьокан Ведат Салих – гр. Кърджали, бул. България 58, вх.В, ет.3, офис 4; 0896531678;

18.                                                

Даниела Атанасова Петрова –  гр. Кърджали; бул. Тракия 3; 0888414842;

19.                                                

Дария Йорданова Кръпова – гр. Кърджали, ул. Стефан Караджа 8, ет.3; 0879099671;

20.                                                

Диана Иванова Саръева – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ет.1, ап.1; 0886158580;

21.                                                

Димитрина Йорданова Георгиева – гр. Кърджали, ул. Беласица 23, 0361/37412; 0888506702;

22.                                                

Димитрия Драганова Василева – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42, ет.1; 0361/38024; 0887460298;

23.                                                

Димитър Желязков Коленцов – гр. Кърджали, жк. Възрожденци, бл.95, вх.Б, ап.29; 0888422633;

24.                                                

Димитър Илиев Димитров – гр. Кърджали, бл. Простор 4, ап.1; 0361/26362; 0888062085; 0878728456;

25.                                                

Димитър Колев Шереметев – гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет.3, офис 34; 0884549889;

26.                                                

Димитър Миланов Хаджиев – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 38; 0888957624;

27.                                                

Динчер Фикрет Хабиб – гр. Момчилград, ул. Капитан Петко Войвода 21, вх.Г, ет.2, ап.47; 03631/6110;

28.                                                

Дойчо Стефанов Гелимачев – гр. Момчилград, читалище „Нов живот”; 0887989173;

29.                                                

Елена Димова Налбантова – гр.Кърджали, комплекс Оргей, бл.А, офис 4; 0889903027;

30.                                                

Елисавета Минкова Пенчева – гр.Кърджали, ул. Калоян 9; 0361/58881; 0887808812;

31.                                                

Емил Огнянов Чолаков – гр.Крумовград, пл. България 6; 0887594395;

32.                                                

Здравко Делчев Ленков - гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/85742; 0889000642;

33.                                                

Здравко Николаев Шопов -  гр. Кърджали; ул. Булаир 1, бл.Момина сълза, ет.5; 0896824584;

34.                                                

Иван Василев Василев /временно преустановил поради болест/ – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0899037369;

35.                                                

Ивана Петрова Бръмбарова - гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет. 2, офис 2; 0361/62676; 0888954507;

36.                                                

Илчо Атанасов Колев – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет. 2; 0361/65474; 0889710212;

37.                                                

Кирил Димов Кирев /временно преустановил поради болест/ – гр. Кърджали, бул. Булаир 12, вх.1, ап.12; 0887318771;

38.                                                

Кирилка Петкова Петкова – гр. Кърджали, ул. Булаир 35, ет.2, ст.207; 0361/62821; 0887210708; 0878210736;

39.                                                

Костадин Вълков Карамитрев – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 23; 03631/4037; 4107; 0887338561;

40.                                                

Красимир Алексиев Пашов – гр. Ардино, ул. Републиканска 3; 0889431534;

41.                                                

Кремена Асенова Данева – гр. Кърджали; ул. Пирин 8, вх.А, ет.2, ап.3; 0889001336;

42.                                                

Кристиан Атанасов Баджаков – гр. Кърджали, ул. Булаир 7, ап.26; 0889306193;

43.                                                

Лазар Михайлов Базлянков – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет. 1; 0361/62332; 0887303558;

44.                                                

Мариана Маринова Бодурова – гр. Кърджали, бул. Беломорски 58, вх.Б, ап. 1; 0886976059;

45.                                                

Мария Найденова Чилова – гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 40А, ет. 1; 03631/4279; 0361 / 34106; 0896749122;

46.                                                

Мария Стоянова Стоянова – гр. Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 2; 0887826366;

47.                                                

Милена Димова Караманолова – гр. Кърджали, ул. Булаир 6А; 0888313468;

48.                                                

Михаил Петков Стамов – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0887737719;

49.                                                

Муса Юсуф Сеидахмед – гр. Кърджали, бул. Беломорски 77, бл. Арда, вх.Г, ет.1, ап.52; 0888072425;

50.                                                

Мухидин Изет Шабан – гр. Кърджали, бул. България 22, ет.2, ст.15; 0361/61334; 39460; 0888427253;

51.                                                

Мюмюн Мюмюнов Алиев –  гр. Кърджали; ул. Републиканска 47, ет.4, офис 5; 0887677795;

52.                                                

Наско Славчев Сапунджиев – с. Кирково; пл. Георги Димитров 1, ет.2, офис 1; 0888296579;

53.                                                

Наталия Костадинова Пачилова –  гр. Кърджали; ул. Васил Левски 4; 0361/64080;

54.                                                

Николай Вълчев Маргаритов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 73, бл. Арда, вх.Б, ап.19; 0361/64544; 30090; 0888870254;

55.                                                

Николай Иванов Карабозов – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0887627925;

56.                                                

Павел Богомилов Гатев – с. Горско Дюлево, ул. Гюмюрджинска 37А; 0878597725;

57.                                                

Паньо Русев Вълчев – гр. Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.2, вх.А; 0361/28247; 0887848949;

58.                                                

Петко Димитров Деведжиев – гр. Кърджали; ул. Георги Кондолов 2, офис 2; 0876009899;

59.                                                

Радко Йорданов Хаджиев – гр. Момчилград, ул. Георги Бенковски 96; 03631/3353, 0887907738;

60.                                                

Радослав Каменов Николов – гр. Кърджали, ул. Пирин 8, вх.А, ет.1, ап.1; 0887365422;

61.                                                

Радослав Христов Караманолов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0878173909;

62.                                                

Райчо Александров Райчев – гр. Кърджали, бл. Булаир, вх.А, ап.1; 0361/26020; 21338; 61712; 0888258000;

63.                                                

Сабри Ридван Хайрула – гр. Кърджали, ул. Стефан Караджа 1, партер, офис 1; 0897249694;

64.                                                

Сийка Петрова Димова – гр. Кърджали, ул. Сан Стефано 20; 0889701110;

65.                                                

Станимир Делчев Сталев – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0882494128;

66.                                                

Стоян Борисов Борисов – гр. Кърджали, бул. България 47, офис №39; 0888342219;

67.                                                

Страхил Йорданов Алексиев – гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1, ст.1; 0361/62592; 34083; 0888229781;

68.                                                

Сунай Фаик Мехмед – гр. Кърджали, бул. Беломорски 75, бл.Марица, вх.А, ет.1, офис 3; 0898766936;

69.                                                

Съби Милчев Узунов – гр. Ардино; ул. Търговска 12; 0889200478;

70.                                                

Теодора Георгиева Белева – гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, ул. Ангел Кънчев № 22; 0361/45256; 0898687057;

71.                                                

Филиз Селяхидинова Рюстемова – гр. Кърджали, бул. България 47, ет.2, офис №9; 0887357796;

72.                                                

Христо Анастасов Караманолов – гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0361/28655; 0878177376;

73.                                                

Христо Божидаров Кавракиров – гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; 0361/22069; 0899869157; 0882966468;

 

 

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - КЪРДЖАЛИ

 

Технически сътрудник на Адвокатска колегия – Кърджали:

тел. 0361/62536

 

РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация